Kdybychom viděli Wi-Fi signál
Srp28

Kdybychom viděli Wi-Fi signál

Americký umělec Nickolay Lamm se rozhodl přiblížit obraz, jaký by se nám všem naskytl, kdybychom byli schopni pouhým okem odpozorovat Wi-Fi. Projekt zpracoval v hlavním městě USA odkud pocházejí snímky, které dokreslil barevnými čarami, vlnami, korespondujícími s fungováním Wi-Fi. Ruku k dílu dokonce přidali i lidé z NASA. „Přesto, že Wi-Fi používáme velmi často, jen málokdo se někdy zamyslí nad tím, jak by to vypadalo, kdybychom všechny vlny mohli také vidět.   Touto prací jsem chtěl i já vzdát hold těm, kteří pro běžné uživatele vymysleli věci, jaké mnozí považují za samozřejmost, ale opak je pravdou,“ vysvětlil Lamm. Jeho barevné momentky z Washingtonu by dokonce měly posloužit i jako pomůcka pro studenty. „Využil jsem červenou, oranžovou, žlutou a další fotky jako dílčí kanály tvořící celkový signál. Klasické Wi-Fi pole jsou kulovitého případně elipsovitého tvaru a mají rozsah 20 až 30 metrů,“ dodává Lamm.     Vzdálenost mezi Wi-Fi vlnami je kratší než v případě rádiových vln, ale delší, než je mezi mikrovlnami. To je podle Lamma klíčem k tomu, že Wi-Fi pásmo není rušeno jinými...

Číst více
Li-Fi – budoucnost vysokorychlostní komunikace?
Dub14

Li-Fi – budoucnost vysokorychlostní komunikace?

Německým vědcům se úspěšně podařila komunikace mezi dvěma zařízeními s rychlostí 3 GB/s, realizována pomocí světelného systému Li-Fi. V dnešní době téměř každý z nás využívá alespoň jeden z množství dostupných standardů na bezdrátový přenos informací, jako Wi-Fi, Bluetooth, či starší IrDA. Každý z těchto standardů má určitá omezení, které podnítí vznik nové technologie, a jinak tomu nebylo ani v roce 2011, kdy se sformovalo oficiální Li-Fi konsorcium. Jeho cílem je vytvořit optický komunikační systém zvaný Li-Fi (Light Fidelity) nebo VLC (Visible Light Communication). Po delším vývoji tohoto standardu se inženýřům z institutu Fraunhofer Henrich Hertz podařilo v laboratorních podmínkách vytvořit prototypy zařízení, které mezi sebou komunikovali rychlostí 3 GB/s, přičemž v běžných podmínkách se rychlost snížila na 500 Mb/s Zatím není jisté, zda se podobný druh přenosu dostane v budoucnu na trh, jelikož při Li-Fi přenosu nesmí být mezi zařízeními žádná větší překážka, která by zabránila šíření světelných vln. Přesto jsou však cíle Li-Fi konsorcia lákavé – konečná rychlost by měla dosáhnout 30 Gb/s (při této rychlosti by jste si stáhli běžný HD film za 30 sekund) a technologie by mohla být kromě domácností a firem používána i tam, kde nelze nasadit Wi-Fi (např. v...

Číst více