Vesmír

Vývojový cyklus podle Mayského kalendáře

Jako Planeta a Lidstvo vstupujeme 3. listopadu 2010 do poslední 13. fáze probíhajícího 8. Galaktického Podsvětí – Sedmého Dne.

Podle zatím nejznámějšího interpreta Mayského kalendáře – C.J.Callemana – v průběhu tohoto 7. Dne proběhne paralelně i všech 13 fází posledního 9. Vesmírného Podsvětí a tím se celý vesmírný vývojový cyklus od Velkého Třesku před 16 miliardami let až dosud – uzavře – a to nikoliv až v prosinci 2012, ale již 28. 10. 2011! Po tomto datu by měla následovat jakási mezifáze přeskládávání reality a příprava na závěrečné vyvrcholení cyklu v roce 2012 – sjednocení s Galaktickým centrem.

Podle Mayského kalendáře roku 2012 skončí 26.000 let dlouhý cyklus. 26.000 let je čas potřebný k tomu, aby naše Sluneční soustava udělala úplný kruh kolem Galaxie Mléčné Dráhy. Druhý cyklus, který zároveň skončí v roce 2012, je tzv. Galaktický Rok trvající 225 miliónů pozemských let, které Galaxie Mléčné Dráhy potřebuje k oběhu kolem Velkého Centrálního Slunce – Středu našeho Vesmíru. V tomto roce 2012 se ale dále zakončí také 75.000 let trvající Galaktický Cyklus a 26 – milionů let dlouhý Zemský Cyklus.

Vývojové cykly Evoluce vesmíru od Velkého Třesku symbolizuje známá mayská pyramida, která je rozdělila do 9 vlnových posunů vědomí – tzv. 9 Podsvětí (Underworlds). Jsou to postupně aktivované krystalové struktury ve vnitřním jádru Země. Zkušenost a vývoj předcházejícího Podsvětí (neboli Vědomí) se stalo součástí pozdějších Vědomí. V tomto časovém cyklu je každé Podsvětí vždy 20× kratší než předcházející Podsvětí. Vzhledem k tomu, že každý cyklus je 20× kratší než předcházející, čas se během otevírání každého Podsvětí zrychluje násobkem 20. V době posledního Vesmírného Podsvětí se budeme tedy nacházet v prostoru velmi zrychleného času, kdy prostor a čas začne postupně splývat – v bezčasovosti. První „ochutnávku“ světelné před-vlny frekvencí Jednoty Vesmírného Podsvětí jsme zažili během Druhé Harmonické Konvergence za úplňkové magické noci v květnu (28. 5. 2010) a během Kosmické Konvergence 17. – 18. července 2010.

Každé Podsvětí je spojeno s vývojem vědomí a všech 9 Podsvětí vrcholí současně. Nyní se nacházíme na konci Osmého Podsvětí (Galaktického), které začalo v 1999 a blížíme se k začátku posledního Devátého Podsvětí (Vesmírného).Zatím se rozchází počáteční datum zahájení Vesmírného Podsvětí podle původního Mayského výkladu (11. 2. 2011) a podle C.J. Callemana (9. 3. 2011). V roce 2011 očekáváme, že všechna stadia evoluce proběhnou najednou. To stanovuje mayský kalendář.


9 Podsvětí

 • Vesmírné (deváté) – 260 dnů – evoluce kosmického vědomí – žádné omezující myšlenky, nadčasovost, žádné organizační hranice
 • Galaktické (osmé) – 12,8 roků (od r. 1999) – evoluce galaktického vědomí – překročení materiálního rámce, telepatie, život ze světla, genetická technologie
 • Planetární (sedmé) – 256 let (od 1769 n.l. – spouštěcí jev industrialismu) – evoluce globálního vědomí – materialismus, industrialismus, amerikanismus, demokracie, republiky, elektrotechnologie
 • Národní (šesté) – 5125 let (od 3100 př.n.l. – spouštěcí jev psaný jazyk) – evoluce civilizovaného vědomí – psaný jazyk, velká výstavba, historická náboženství, věda, krásné umění
 • Regionální (páté) – 102 000 let (od 100 000 př.n.l. – mluvený jazyk) – evoluce lidského vědomí – výroba složitých nástrojů, mluvený jazyk, umění, raná náboženství
 • Kmenové (čtvrté) – 2 mil. let – první lidé – evoluce hominidního vědomí – lidské bytosti schopné vyrobit složité nástroje a vést primitivní ústní komunikaci
 • Rodové (třetí) – 41 mil. let – první primáti – evoluce antropoidního vědomí – lemuři, opice, australopitéci se schopností chodit vzpřímeně a používat nástroje
 • Savci (druhé) – 820 mil. let – první zvířata – evoluce vědomí savců – pohlavní polarita
 • Buněčné (první) – 16,4 miliardy let – hmota „Velký třesk“ – před 15-16 miliardami let – evoluce buněčného vědomí – postupný vývoj fyzického vesmíru – galaxie, hvězdy a planety, evoluce chemických prvků. Sluneční soustava vznikla před 5-6 miliardami let během 5. Dne Buněčného Podsvětí.)
přesná délka podle
starověkých Mayů
počáteční datum iniciace,
zahájení
Výsledný stav Vědomí
(Podsvětí)
Konečné
datum
13×18 kin
= 260 dní (resp. 234 dní)
11.2.2011
(resp. 9.3.2011)
přeměna,
jednota
kosmické 28.10.2011
13×360 kin
= 4 680 dní
5.1.1999 IT revoluce galaktické 28.10.2011
13×7200 kin
= 93 600 dní
1755 industrializace planetární 28.10.2011
13×144000 kin
= 1 872 000 dní
16.6.3115
př.n.l.
písmo národní 28.10.2011
13×2880000 kin
= 37 440 000 dní
100 500
př.n.l.
mluvené
slovo, řeč
regionální 28.10.2011
13×57600000 kin
= 748 800 000 dní
2 048 000
př.n.l.
lidské
bytosti
kmenové 28.10.2011
13×1152000000 kin
= 14976000000 dní
40 998 000
př.n.l.
opice rodové 28.10.2011
13×23040000000 kin
= 299520000000 dní
819 998 000
př.n.l.
komplexní život savci 28.10.2011
13×460800000000 kin
= 5990400000000 dní
16,4 miliard let př.n.l. hmota buněčné 28.10.2011

Autor tabulky: Carl Johan Calleman


Každé Podsvětí je dále rozděleno do 13-ti fází růstu (v angličtině 13 Heavens): 7 Dnů (tvoření)a 6 Nocí (integrace).

Mayské pyramidy mají 6 schodů nahoru, 1 nahoře a 6 dolů. Každou úroveň ovládá bůh (božský princip). Ti, kteří vládnou sudým číslům, jsou zralejší a více ženští a ti bohové, kteří vládnou lichým číslům, mají více válečnický a mužský charakter.

Prvních 6 čísel je vyhrazeno pro tvoření a posilování věcí. Sedm je tvůrčí exploze (před vrcholem se vyskytují často masová vyhynutí – např. dinosauři). Posledních 6 dodává složitost, která vede k novému tvoření.

Na začátku každého Podsvětí se vyšší formy života dávají dohromady se složitějšími mozky, aby získaly větší informace z vesmíru. I když evoluce předchozího podsvětí pokračuje, nové podsvětí přináší změny, protože zrychlení času je enormní.


Jednota a Dualita vědomí

Dnes jsme radikálně odděleni od přírody.
Každé Podsvětí dává přednost jedné mozkové hemisféře. Mozek a mysl lidských bytostí jsou v holografické rezonanci se Zemí. Rámce vědomí jsou ovládány polaritami jin/jang. Jak Podsvětí postupují časem, vědomí jde od stavu sjednocení ke stavu duality a zpět k sjednocení. Na základě toho jsme schopni předvídat, co bude. Např. vědomí Národního Podsvětí fungovalo v naprosté dualitě. Proto jsme se za posledních 5000 let radikálně oddělili od Přírody, protože dualita upřednostňuje výraznou mužskou dominanci.

Během Buněčného Podsvětí (16,4 miliardy let), 102.000-letého Regionálního Podsvětí a 260-denního Vesmírného Podsvětí je vědomí jednotné a celomozkové bez oddělení mužského a ženského principu. Jsme současně v různých fázích prvních osmi podsvětí a Vesmírné podsvětí přijde teprve v roce 2011.

Během Buněčného podsvětí jsou osvíceny buňky, a proto buněčné léčení je pro nás nyní nejsilnější (vrcholí Buněčné podsvětí). Například nemůžeme vyhrát proti rakovině, ale můžeme sladit emoce a myšlenky se svými buňkami, aby léčily celé naše tělo, a ono se tak mohlo vypořádat s rakovinou. Je potřebné léčení přírodou, aby se zvládlo dvacetinásobné zrychlení v roce 2011.

Během 260-denního Vesmírného podsvětí v roce 2011 se na Zemi vrátí sjednocené, celo mozkové vědomí potřetí a my budeme spojeni s Galaxií.Budeme se snažit o integraci, která je vstupem k osvícení.

16,4 miliardy let vývoje na Zemi vrcholí v roce 2011 a vyrovnává se v roce 2012.

Je zde myšlenka, že evoluci řídí duchovní síly, které působí v materiální říši:
Je zde 9 dimenzí a každá má Strážce – druh vědomí, který je udržuje. Každá dimenze má své místo v prostoru, v hvězdných systémech Plejád, Siria a Orionu.

4 horní dimenze:

 • 6D – tvoření pomocí geometrie a morfické rezonance
 • 7D – tvoření pomocí zvuku
 • 8D – tvoření světlem
 • 9D – tvoření časem, nachází se v Černé díře ve středu Mléčné dráhy, odtud vycházejí časové vlny, které tvoří 9 podsvětí

Vstup do Galaxie Mléčná Dráha

V roce 1998 se Slunce o zimním slunovratu maximálně přiblížilo k rovině Mléčné dráhy. Máyové vypočítali, že v roce 2011-2012 Slunce protne Galaktický Střed – mýlili se jen o 14 let. Způsobilo to fyzické změny na Zemi – zrychlení našeho vědomí 20x.

Galaktické přiblížení má obrovský vliv na stále pokračující přizpůsobování se kataklyzmatu, zejména s ohledem na naše vědomí.

Sedmý Den jakéhokoli Podsvětí je významným milníkem
7. Den Planetárního Podsvětí (1992) byl začátkem počítačové sítě, atd.

1998 kosmologové zjistili, že se náhle zrychlila expanse vesmíru.
Kvintesence – zvláštní druh antigravitační energie – se přepnula.


Galaktické Podsvětí

upřednostňuje přístup duchovní pravé hemisféry – zájem o duchovno.

Zrychlení Planetárního podsvětí (1755 – 2011) bylo příčinou:

 • vzniku telegrafu, telefonu, rozhlasu, televize, internetu, mobilních telefonů (jsou však ovládány globální elitou)
 • do 2011 se objeví nové technologie
 • zvyšují se telepatické schopnosti lidí – není možné zastavit informace
 • je předpoklad, že v roce 2011 budeme mít všichni jasnovidné schopnosti
 • většina lidí se od 1999 cítí zvláštně
 • vzrůstá agresivita Západu proti Východu (USA napadly Irák)

Od roku 1998 (kdy jsme se přiblížili ke galaktickému středu):

 • masa Země se postupně přesouvá k pólům
 • vzrostlo gravitační pole na rovníku + otáčení Země se zpomalilo
 • bylo vytvořeno nové magnetické pole pro změny
 • mohlo dojít k vyhynutí některých forem vědomí

Černá Díra

 • hvězda se zhroutí do sebe a je vsáta do trychtýře, který vytvaruje zakřivení časoprostoru
 • dochází tak ke stlačení hmoty do nepředstavitelné hustoty
 • z bývalé hvězdy se stává singularita – bod nulové velikosti, který se objevuje v jiném vesmíru (novém)
 • v 2012 podle jedné představy budeme směřovat k singularitě, náš časoprostor expanduje (se zrychlením 20×20) a v největší míře expanze hmota obrátí směr
 • černá díra je ve středu naší Galaxie a je zdrojem času na vertikální ose devíti dimenzích, je točící se gravitační jádro, které se projevuje v časových vlnách tvořících události na Zemi – začala se aktivovat v roce 1999.

Mayští šamani cestovali svým vědomím do černé díry a viděli budoucnost.
Původně byla zemská osa vertikální, ale před 11500 lety se naklonila (23,5°). Příčinou byla katastrofa. Tak vznikla precese. Plejáďané v roce 1995 umístili čas do 9. dimenze a nazvali jej tzolkin (tzn. že Velký Stvořitel je čas, který je podle Plejáďanů v nejvyšší dimenzi).

Mayské učení vychází z Véd (zrychlení času atd….). RG-véda vznikla po kataklyzmatu 9.400 př.n.l.


Souhrn: Lidská evoluce je spojena s pohyby Galaxie. Informace získáváme skrze energetické pole, které je nad Zemí. Sem přicházejí paprsky z Galaxie (ty v určitých intervalech způsobují kataklyzmata, evoluci a vývoj vědomí Lidstva).


(Převzato z různých informačních zdrojů: www.calleman.com,www.matrix-neo.cz,www.ee.dunres.skwww.osud.cz, kde najdete další podrobnější informace k tématu.)

Poznámka ke kopírování: „Pro www.astrohry.cz z různých zdrojů zpracovala, upravila a přeložila Daniela Viplerová. Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále šířit a volně kopírovat nekomerčním způsobem pokud bude uvedena celá tato poznámka a všechny zdroje včetně aktivních odkazů. Děkuji.“

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zkontrolovat také
Zavřít
Tlačítko zpět nahoru