Sledování TV zabíjí Vás a Vaší rodinu!

Každý ví, že televize není zdravá, ale po přečtení toho, co zjistili vědci o tom, jak špatné je sledování televize, možná budete šokovaní a pobouřeni z informací, které jsou před námi skryté po desetiletí. Existují stovky vědeckých studií o sledování TV, které ukazují devastujíce účinky televize na vaše zdraví, inteligenci, štěstí a dokonce na Vaší délku života. Jako výňatek z knihy Remotel Controlled and The Plug-in Drug jsou zde některé z důsledků sledování televize, každý z nich je podpořený několika  zdokumentovanými vědeckými studiemi.     Závěry z vědeckých studií o zdravotních dopadech televizí: # Je hlavní příčinou deprese # Snižuje studijní výsledky # Snižuje libido u mužů a žen # Je nejčastější příčinou poloviny trestné činnosti související s násilím # Brzdí vývoj dětského mozku # Poškozuje mozek u dětí i dospělých # Utlumuje vývoj komunikace # Snižuje chápaní čteného textu # Zvyšuje pravděpodobnost rozvoje hyperaktivity u dětí # Snižuje tvořivost a představivost # Snižuje schopnost uspět # Způsobuje problémy se zrakem # Zmenšuje pravděpodobnost, že budete cvičit # Způsobuje emoční problémy # Jedna z mnohých příčin autizmu # Způsobuje, že víc jíte # Způsobuje tužbu po sladkém # Způsobuje obezitu # Zvyšuje šance dětí stát se později alkoholikem # Způsobuje že se muži cítí byť v lásce s partnerem druhotní # Způsobuje, že ženy cítí, že si méně zaslouží lásku # Způsobuje, že spolu rodina tráví méně času # Zvyšuje možnost rozvodu # Zvyšuje množství negativních nálad # Zvyšuje počet sebevražd # Snižuje sebevědomí a sebedůvěru # Zvyšuje tužbu  po plastických zákrocích # Snižuje Vaši délku života # Snižuje sportovní výkon # Způsobuje Alzheimerovu chorobu # Stresuje tělo # Způsobuje spánkovou deprivaci Pokyny pro “bezpečné” používání televize: Vzhledem k tomu, že doba sledování televize je přímo úměrná tomu, jak jste v živote šťastní, čím méně budete televizi sledovat, tím lépe. uvědomujeme se, že totální odstranění televize z Vašeho života nemusí být reálné a když vlády světa nejsou dostatečně zodpovědné, aby vytvořili bezpečnostní pokyny pro sledování televize, přinášíme Vám několik pokynů od výzkumníků z Harvardu založených na současné vědě. Zde je doporučené doba sledování televize na jeden den: * Děti do tří let by se neměli dívat na žádnou zábavu na obrazovce * Po tomto věku by sledování kvalitních programů v televizi mělo být omezené na jednu hodinu denně * Teenageři by měli televizi sledovat maximálně 1,5 hodin denně * A dospělí dvě hodiny denně “Zbavení se Vaší televize by se nemělo považovat za extrém a po krátké době Vám bude chyběl jen velmi nepravděpodobně.” – Dr Aric Sigman...

Číst více

Fluorid a jeho vliv na naše zdraví

Fluoridy v prevenci zubního kazu Rozsáhlé reklamy výrobců zubních past přesvědčují veřejnost ve všech vyspělých státech světa o tom, že fluorid je nezbytný pro ochranu chrupu. O důležitosti fluoridů pro prevenci zubních kazů již u malých kojenců nás přesvědčují i dětští lékaři a zubaři.Všeobecně uznávaným „otcem fluoridace pitné vody“ se stal Trendley Dean, pracovník Public Health Services (Veřejné zdravotní služby, USA), který ve 30. letech minulého století sledoval kazivost zubů v některých oblastech USA a došel k závěru, že nižší výskyt kazivosti mají obyvatelé z oblastí s vyšším obsahem fluoridů v pitné vodě. Již v letech 1945- 1950 bylo v USA v širokém rozsahu zahájeno přidávání fluoridu sodného do pitné vody v množství 1 mg/l (1 ppm) jako účinná prevence před zubním kazem. Podle tohoto příkladu se v 50. letech 20. století rozšířila fluoridace pitné vody ve většině zemí Evropy, v Kanadě, Austrálii i na Novém Zélandu. Fluoridace pitné vody má své zastánce i odpůrce. Její zastánci argumentují tím, že v oblastech s fluoridovanou vodou došlo k poklesu výskytu zubního kazu u dětí. Odpůrci fluoridace uvádějí jako argument, že kazivost zubů klesá i v oblastech s nefluoridovanou vodou a že tento pokles je třeba přičítat spíše zvýšené hygieně, lepší péči o chrup a nižší spotřebě cukru. V České republice není tato problematika odbornou veřejností dostatečně diskutována. Vědecké studie prokazují, že dlouhodobý příjem fluoridů přesahující jeden miligram denně může ovlivnit vývoj mozku, mentální aktivitu, inteligenci a vznik psychiatrických onemocnění. Dlouhodobý příjem fluoridů může být příčinou řady závažných nemocí. Vývoj poznatků o významu fluoridů pro živý organismus Přítomnost fluoridů v zubech popsali slavní chemici Gay- Lussac (1778 – 1850) a Berthollet (1748- 1822) již v roce 1805. Později nalezli další badatelé fluorid také v kostech, krvi, žloutku i ve skořápkách vajec a fyziologové se proto začali zabývat hledáním fyziologické funkce fluoridů v živém organismu. Zjistili, že fluorid se ukládá v kostech a zubech v podobě fluorapatitu a zvyšuje jejich pevnost. U domácích zvířat, do jejichž krmiva se v minulosti přidávaly přírodní minerály s fluorem, nastaly nápadné změny ve struktuře zubů. U prasat a hovězího dobytka byly zuby silnější a drsnější, potkanům rostly řezáky do kruhu a objevovaly se na nich tmavé pruhy. Již od roku 1927 je nahromadění fluoridu v zubech považováno za spolehlivý index jeho toxicity. Na začátku 30. let minulého století byly také publikovány rozsáhlé studie o endemickém výskytu skvrnitosti zubní skloviny (fluorózy) u lidí v mnoha zemích světa, za jejichž příčinu byl označen zvýšený obsah fluoridů v pitné vodě. Švédský fyziolog Kaj Roholm již v roce 1937 upozornil na zdravotní a mentální problémy zaměstnanců továren na výrobu hliníku, kde se vyskytuje fluorovodík a fluorid ve zvýšené koncentraci. U těchto lidí...

Číst více

Rodu Rothschildů zbývají pouze 3 země které nevlastní

V roce 2000 bylo jen sedm zemí bez Centrální banky vlastněné Rothschildy: Afghánistán, Irák, Súdán, Libye, Kuba, Severní Korea, Írán Není vůbec shodou okolností, že ty země, které jsou uvedeny výše, byly anebo stále jsou předmětem útoku Západních médií, přičemž jedním z hlavních důvodů toho, že na tyto země se útočí, spočívá v první řadě v tom, že zatím nemají žádnou Rothschildy vlastněnou Centrální banku. První věc, kvůli čemu je to zřízení Centrální banky, spočívá v tom, že ty země pak musí přijmout nehorázné půjčky, které je zadluží u Centrální banky a dostanou se pod kontrolu Rothschildů…     Pokud země tuto půjčku nepřijme, je vůdce příslušné země zavražděn a na jeho místo je dosazen s Rothschildy spřažený vůdce, a kdyby to zavraždění nefungovalo, tak do této země proběhne invaze a Centrální banka se jí zavede násilím, a to všechno ve jménu boje s terorismem. Rothschildy vlastněné Centrální banky: Centrální banky jsou ilegálně vytvořené soukromé banky, které vlastní rodina Rothschildů. Tato rodina tu působí zhruba přes 230 let a našla si cestičky jak se slizounsky vetřít do každé země této planety, ohrožovat každého světového vůdce a jeho vládu a kabinet fyzickou nebo ekonomickou smrtí a destrukcí, pak umístit své vlastní lidi do těchto centrálních bank, aby kontrolovali a spravovali peněženku každé země. Co je ještě horší, Rothschildové rovněž kontrolují machinace každé vlády na makro-úrovni, aniž by se starali o každodenní útrapy našich osobních osudů. Pokud to nevybočí moc z řady. V roce 2003 byly jedinými zeměmi bez Centrální banky vlastněné rodinou Rothschildů: Súdán, Libye, Kuba, Severní Korea, Írán Útoky z 11. září byly prací zevnitř, aby se vpadlo do Afghánistánu a Iráku, a zřídily se v těchto zemích Centrální banky. Jedinými zeměmi, co zůstaly v roce 2011 bez Centrální banky vlastněné rodinou Rothschildů, údajně byly: Kuba, Severní Korea, Írán Po rozdmýchaných protestech a bouřích v arabských zemích to Rothschildům nakonec vydláždilo cestu ke zřízení Centrálních bank a k odstranění mnoha jejich vůdců, což jim poskytlo ještě více moci. Centrální banku má každý stát, pravděpodobně pouze Kuba, Severní Korea a Irán je mají v rukou vlády a ne v rukou soukromníků....

Číst více

Rakovina v plechovce

Zajímá-li vás skutečné složení čipsů Pringles a dalších produktů tohoto druhu, zbavte se představy, že jsou vyráběny z opravdových brambor. Výrobce Pringles (ve snaze vyhnout se placení daní uvalených na „luxusní potraviny“, jako je to u čipsů ve Velké Británii) jednou dokonce potvrdil, že obsah v brambor v jeho čipsech je tak nízký, že se technicky vlastně nejedná o bramborové čipsy. Jestliže se tedy nevyrábí z brambor, jaké je jejich skutečné složení? Vše začíná u břečky složené z rýže, pšenice, kukuřice a bramborových plátků, která se náležitě vytvaruje. Tato těstovitá substance se pak uválí do velmi tenké formy, ze které stroj nakrájí čipsy. Server io9 uvádí:  Čipsy se pohybují po dopravníku, jsou stlačeny do forem a vytvarují se do oblouku, díky kterému zapadnou jeden do druhého. Tyto formy se pohybují ve vřícím oleji… Poté se vysuší, ochutí práškovými příchutěmi a poté se přesunou na pomalejší dopravník tak, aby se navrstvily. Pak putují do plechovek… a z nich do úst nic netušících konzumentů.“ Lze předpokládat, že téměř každý, kdo čte tyto řádky, má rád bramborové čipsy. Jedná se však o jednu z nejtoxičtějších zpracovaných potravin, které konzumujeme – ať už se vyrábí ze skutečných bramborových lupínků nebo ne.   Bramborové čipsy jsou plné karcinogenných chemikálií Jedna z nejrizikovějších ingrediencí v čipsech do nich není přidávána úmyslně, ale je spíše vedlejším produktem vznikajícím při jejich zpracování. Akrylamid, karcinogenní a potenciálně neurotoxická chemikálie, vzniká, když se potraviny bohaté na karbohydráty připravují při vysokých teplotách, ať už pečením, smažením, opékáním na rožni nebo v toustovači. K nejhorším provinilcům patří bramborové čipsy a hranolky, akrylamid se však nachází v mnoha dalších potravinách připravovaných při teplotách vyšších než 100°C. Obecně lze říci, že tato chemikálie vzniká, když je daná potravina zahřáta natolik, aby její povrch byl dostatečně suchý a zbarvený do hněda či do žluta. Vzniká tedy v: Bramoborách: v čipsech, hranolkách a dalších pečených či smažených produktech Zrnech: v chlebové kůrce, knackebrotu, pražených snídaňových cereáliích a různých zpracovaných zákuscích Kávě: v pražených kávových zrnech a mleté kávě. Kávové náhražky typu cikorky překvapivě obsahují 2-3 krát VÍCE akrylamidu než pravá káva.   Kolik akrylamidu konzumujete? Limit pro obsah akrylamidu v pitné vodě ve Spojených státech je 0,5 miliardtin, případně 0,12 mikrogramů na jednu čtvrtlitrovou sklenici. Jedna 170 gramová porce hranolků však může obsahovat 60 mikrogramů akrylamidu, tedy zhruba PĚTSETKRÁT více, než připouští limit. Bramborové čipsy jsou rovněž bohaté na tuto nebezpečnou chemikálii. Tak bohaté, že v roce 2005 stát Kalifornie dokonce žaloval výrobce čipsů za to, že nevarovali konzumenty v Kalifornii před zdravotními riziky spojenými s akrylamidem. K urovnání sporu došlo v roce 2008, kdy společnost Frito-Lay a několik dalších výrobců čipsů souhlasily s tím, že sníží obsah akrylamidu...

Číst více
Svinstvo jménem bankovnictví (1. část)
Čvn26

Svinstvo jménem bankovnictví (1. část)

Napadlo Vás někdy jak vlastně funguje bankovnictví? Jak banky vydělávají peníze? Proč je tolik lidí zadlužených? Proč když vyděláte víc máte méně? A ještě spousta dalších otázek okolo bankovnictví bude zodpovězena v následujícím videu. Pokud lidé otevřou oči a začnou přemýšlet tak vše bude v pořádku! Vše o bankovnictví se dozvíte v následujícím videu. Slyšeli jste někdy...

Číst více
Kouření marihuany
Čvn21

Kouření marihuany

Vliv marihuany zkoumali vědci více jak 20 let na pěti tisících mužích a ženách. Studie podporovaná americkou vládou zjistila, že kouření marihuany po dobu 7mi let nepoškozuje a nemá vliv na funkci plic. Vědci z Alabamské univerzity monitorovali funkci plic u mladých mužů a žen, po dobu 20 let mezi léty 1986 a 2006. Zjistili, že kouření jednoho jointa po dobu 7 let neohrozilo funkci plic. A však „experti“ tvrdí, že toto tvrzení neposune vpřed legalizaci marihuany pro léčebné účely. (Kdoví proč)...

Číst více