Příběh osvícení
Pro08

Příběh osvícení

Příběh osvícení je krátký, ale výstižný příběh, čtěte ho do té chvíle než ho pochopíte. A poté si začnete vše dávat do souvislostí. Byl jednou jeden žák a ten se ptal svého mistra: „Co mě odděluje od pravdy?“ A mistr odpověděl: „Nejsi sám, co je oddělený od Pravdy. Je hodně takových. Povím ti dvanáct krátkých příběhů, které se ti budou zdát jako velmi jednoduché. Musíš si je, ale přečíst mnohokrát, a i když si už budeš myslet, že jsi je pochopil, nepřestávej je číst. Dělej to tak dlouho, až nimi prostoupíš, tak dlouho, až se z malých příběhů stanou velké a z těch velkých zase malé. První příběh: Byla jednou jedna kapka vody v moři, která tvrdila, že moře nikdy neexistovalo. A stejně je to i s mnohými lidmi. Stojí uprostřed Boha a povídají, že Bůh nikdy neexistoval. Druhý příběh: „Chci svoji svobodu,“ dožadovala se jedna kapka v moři a moře ji ve své milosrdnosti vyzdvihlo na svůj povrch. „Chci svoji svobodu,“ dožadovala se zase kapka. A slunce bylo plné milosti a vyzdvihlo ji do oblaků. „Chci svoji svobodu,“ dožadovala se stále kapka. A oblaky byli dobrotivé – spustili ji zase dole. A tak bola opět v moři. Třetí příběh: Intelektuální kapka vody je intelektuální kapka vody, ale ne moře. Čtvrtý příběh: „Všechny tyto kapy vody za nic nestojí,“ řekla kapka vody v moři. Pátý příběh: „Nepochybně, jednu věc jsem již poznala. Jsem určitě o něco důležitější než moře,“ řekla kapka v moři. Šestý příběh: „Asi se nikdy nestřetnu s mořem,“ povzdychla si kapka v moři. Sedmý příběh: „Ale, co mě je po tomto moří,“ řekla kapka v moři. Osmý příběh: Jedna kapka vody bojovala so svým osudem. I když byla uprostřed moře, nechtěla o moři nic vědět. Devátý příběh: Jedna kapka v moři svolává ostatní kapky, aby mohli udělat povstání proti moři. Desátý příběh: „Z titulu mojí moci,“ řekla kapka druhé kapce uprostřed moře, „z titulu mojí moci si od toho to dne vyloučená z moře.“ Jedenáctý příběh: „Si v mojí lásce,“ řeklo moře kapce vody. Ale kapka vody moře neposlouchala, protože byla naplněná láskou k jiné kapce. Dvanáctý příběh: „kdyby se mi podařilo…,“ uvažovala kapka vody, „aby každá kapka v moři byla v mojí lásce, stala bych se celým mořem.“ A tak začala zahrnovat jednu kapku za druhou do své lásky. Byla tam však jedna kapka, která jí jednou velice ublížila. Způsobila jí největší utrpení v živote. A tak jí napříč celé své lásce nedokázala odpustit. Jen proto, že nezahrnula jednu jedinou kapku do své lásky, jen jedna jediná jí chyběla – nestalo se z ní moře.“ Žák přišel znovu za svým mistrem: „Řekni mi, mistře, byla již někdy alespoň jedna jediná kapka vody, která se stala mořem?“ A mistr mu řekl poslední příběh: „Byla jednou jedna kapka vody, která hledala ticho moře a jeho hloubku. Její přání bylo nesmírně velké a tato kapka byla...

Číst více