Ze zahraničí

Kolský experiment – nejhlubší vrt

1V 60-tých letech minulého století, započali vědci s Sovětském ambiciózní projekt, jejímž cílem bylo proniknout do hlubin Země. Známý je pod názvem ,,Kolský super hlubinný vrt‘‘ , podle Kolského poloostrova, kde se nachází. Mezi laickou veřejností se o něm mluví také jako o ,,Cestě do pekla‘‘

Proč?

Vědci měli v plánu proniknout až do tajemné oblasti, kde se prolíná zemská kůra s pláštěm – tzv. Mohorovičičova diskontinuita. Ta ke tak hluboko (20 – 90 km pod kontinenty, 10 – 20 km pod oceány), že ruští vědci museli vymyslet nové způsoby vrtání. Jejich práce poskytla nepřeberné množství informací o tom, co se nachází hluboko pod povrchem a pro vědce jsou užitečné dodnes. Avšak i přes jejich statečné úsilí, které trvalo několik desetiletí se jim nepodařilo svůj cíl dosáhnout a mnohá tajemství Země zůstali neobjevné.

2Dodnes je Kolský vrt s hloubkou 12,262 km nejhlubší ,,dírou‘‘ vytvořenou člověkem. Její hloubení bylo definitivně zastavené v roce 1994, asi 2,7 km od svého cíle. Právě tato skutečnost vyvolává otázky. Proč projekt ukončili tak náhle a těsně před cílem? Objevili něco, co je vystrašilo? To jsou nejčastější otázky mnohých senzachtivých lidí. Vysvětlení oficiálních představitelů bylo prosté – nedostatek finančních prostředků …

Bylo to ale opravdu tak prosté? V 80-tých letech geologové  během svého bádání údajně zaznamenali hlas jako z pekla. Vedoucí projektu Azzakov řekl: ,,Jako komunista nevěřím v ráj a Bibli, jako vědec však  nyní věřím v peklo. Byli jsme šokovaní tímto objevem. Spustili jsme do díry mikrofon pro nahrávání zvuku pohybu litosférických desek. Ale místo desek jsme slyšeli bolestní lidský křik. Nebyl to křik ani řev jednoho člověka, ale sténání milionů lidí…‘‘hej
Tehdejší  tisk ve Finsku a Švédsku dokonce napsal: ,,Rusové vypustili démona z pekla.‘‘

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tlačítko zpět nahoru